MENU

Fotogaléria

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.D
  2. ročník   II.AII.BII.CII.D
  3. ročník   III.AIII.BIII.C
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.D
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1089 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2018

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická
    Hálova 16, 851 01 Bratislava 5
  • +421/2/63 82 34 02

Novinky